กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างรถโดยสารไม่ประจำทาง สองชั้นปรับอากาศ จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน 30-0235 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2561 ]ซื้ออาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และงานฤดูหนาว อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุซ่อมแซมโรงกรองน้ำ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการเกษตร บ้านนางแดดเหนือ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างลาน คสล. ตากขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการเกษตร บ้านนางแดดเหนือ หมู่ที่ 10 [ 13 ธ.ค. 2561 ]ก่อสร้างลาน คสล. ตากขยะ [ 13 ธ.ค. 2561 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการเกษตร บ้านนางแดดเหนือ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8