กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
 
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ปี พ.ศ. 2561  
 

ขอเชิญพี่น้อง ประชาชน ชาวตำบลวังชมภู ร่วมใจกันเสียภาษี
ภาษีป้าย ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี
ภาษีขยะ ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.พ. 2561 เวลา 14.59 น. โดย คุณ คมสัน เค้าแก้ว

ผู้เข้าชม 193 ท่าน